Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

ผู้บริหารโรงเรียน

 

 

นายกิจจา  จันทร์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นางอังคณี  ล้อมจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

Login Form

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก

ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง
1. นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์  บำรุง ผู้แทนผู้ปกครอง รองประธาน
3. นางบุญภา  อินทรพุก ผู้แทนครู กรรมการ
4. นายอุดม  ชำนาญศิลป์ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
5. นายสันติชัย  ตังสวานิช ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
6. นายอำนวย  ยั่งยืน ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
7. พระครูศิริภาวนานุโยค ผู้แทนพระภิกษุ กรรมการ
8. พระครูใบฎีกาณัฐพล  มหาปญญโญ ผู้แทนพระภิกษุ กรรมการ
9. นางสาวอิสรีย์  ปานงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10. นายสมเกียรติ  อภิญญาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11. นายสมปอง  งามเสงี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12. นายปรีชา  สรรเสริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13. นายถนอม  ยินดี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14. นายวิโรจน์  มหิทธิมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
15. นายกิจจา  จันทร์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ

ขณะนี้เวลา

สื่อ DLIT และDLTV

สื่อการเรียนการสอน

facebook

สถิติผู้เข้าชม

197633
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
101
74
257
196384
3315
7744
197633

Your IP: 3.209.80.87
2019-10-22 19:50
Visitors Counter


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

Downloaded from free Joomla templates | free website templates | Free PSD Files. Designed by: joomla 1.7 templates celebrity search Valid XHTML and CSS.